VOORWAARDEN

stars

Om uw VvE zo goed en efficiënt mogelijk te beheren conform ons SLIM-concept is het van belang dat de vereniging akkoord gaat met de voorwaarden van SLIM Beheer.  Deze zijn als volgt:

  • Maandelijkse bijdrage door middel van automatische incasso.
  • Onkostendeclaraties en externe facturen via het SLIM Digitaal Dossier.
  • Digitale kascontrole.
  • vb&t treedt op als bestuurder van de vereniging.
  • Alle stukken worden digitaal verstuurd.
  • De vergadering vindt plaats tijdens kantooruren.
  • De vergadering zal digitaal plaatsvinden met behulp van “video vergaderen” of via “Conference Call”.

Technisch beheer:

  • Gebruik maken van de voorkeursleveranciers van vb&t.
  • Storingen melden via het SLIM Digitaal Dossier.