Standaard takenpakket

 • Facturen invoeren en betalen uit naam van de VvE.
 • Administratie voeren inclusief beheer van de bankrekeningen op naam van de VvE.
 • VvE-bijdragen innen.
 • Jaarlijkse begroting opstellen.
 • Jaarstukken vervaardigen.
 • Kascommissie uitnodigen.
 • Ledenregister bijhouden.
 • Correspondentie voeren namens de VvE en deze vertegenwoordigen naar derden.
 • De jaarlijkse algemene ledenvergadering organiseren.
 • Notulen, besluitenlijsten en actiepunten vervaardigen.
 • Besluiten uitvoeren.
 • Aanspreekpunt zijn voor de VvE.
 • Onderhoudscontracten t.b.v. de VvE beheren.
 • 24/7 opvolging van urgente meldingen.
 • Schadeafhandeling.

Additionele diensten:

Om de basis dienstverlening betaalbaar en aantrekkelijk te houden voor alle verenigingen zijn een aantal zaken additioneel in te kopen.

 • Afhandeling extra storingen per storing boven het standaard aantal: € 50,=.
 • Begeleiding planmatig onderhoud op basis van een uurtarief € 75,=.
 • Oplevering en garantiezaken bij nieuwbouw op basis van een uurtarief € 75,=
 • Extra ledenvergadering op basis van een uurtarief €75,=.
 • Uurtarief € 75,= voor langer vergaderen.
 • Informatiekosten overdracht. € 100,=
 • Incassoprocedure op basis van een uurtarief € 75,=
 • Per betaling van de VvE bijdrage die niet automatisch geïncasseerd wordt € 5,=.

(Alle prijzen zijn exclusief btw)